​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định về Lãnh sự, ký ngày 14/2/1980.

- Hiệp định Tương trợ Tư pháp, ký ngày 12/10/1982, tại Praha.

- Hiệp định về Đào tạo nghề cho công dân Việt Nam tại các trường trung học dạy nghề, ký ngày 27/1/1994, tại Bra-ti-xla-va.

Hiệp định hợp tác Y tế, ký ngày 9/7/1994, tại Hà Nội.

- Hiệp định Hàng không, ký ngày 6/11/1997, tại Hà Nội.

- Hiệp định về Hợp tác Văn hóa, ký ngày 21/3/1997, tại Hà Nội.

- Hiệp định về nhận trở lại các công dân của hai nước, ký ngày 17/10/2005, tại Bra-ti-xla-va.

Hiệp định về Hợp tác kinh tế, ngày 16/10/2006, tại Hà Nội.

- Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ, ký ngày 16/10/2006, tại Hà Nội

.

.

- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động-xã hội, ký ngày 27/10/2008, tại Hà Nội.

- Quy chế của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Xlô-va-ki-a về hợp tác kinh tế, ký ngày 27/10/2008, tại Hà Nội.

- Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, ký ngày 17/12/2009, tại Bratislava.

- Nghị định thư về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, ký ngày 17/12/2009, tại Bratislava.

- Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán, ký ngày 17/12/2009, tại Bratislava.

(Nguồn: Bộ Ngoại giao cập nhật tháng 6/2012)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​