ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SLOVAKIA


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CH Slovakia

Địa chỉ : Số 15A phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108

Điện thoại: (+421) 252451263;            Fax: (+421) 252451273

Lãnh sự: (+421) 252451276

Email: office@vietnamembassy.sk

Mã vùng điện thoại : 00421 hoặc +421


Cán bộ ngoại giao:

​​

1. Ông Dương Trọng MInh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Mạnh Trung, Tham tán

Điện thoại: +421 252635683

3. Ông Trần Quốc Mạnh, Tham tán

Điện thoại: +421 252635683

4. Ông Trần Việt Hoàng, Bí thư thứ nhất

Điện thoại: +421 252451275

5. Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Bí thư thứ ba

Điện thoại: +421 252451276

6. Ông Nguyễn Huy Khôi, Nhân viên

Điện thoại: +421 252451275

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​