Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Slovakia
Địa chỉ
: Dunajska 15, 81108 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5245 4263
Email: office@vietnamembassy.sk
Website: http://vnembassy-bratislava.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​