​ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SLOVAKIA


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CH Slovakia


Địa chỉ : Số 15A phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108

Điện thoại: (+421) 252451263;            

Fax: (+421) 252451273

Email: office@vietnamembassy.sk

Mã vùng điện thoại : 00421 hoặc +421


Cán bộ ngoại giao:

​​

1. Ông Dương Trọng Minh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Nguyễn Thị Thu, Tham tán

          Điện thoại: +421 2-52454263

3. Hoàng Thị Hưng Giang, Bí thư thứ Nhất 

           Điện thoại: +421 2-52454263

4. Lương Thị Hải Vân, Nhân viên

           Điện thoại: +421 2-52454263​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​